De fors bemeten sporthal is echter ook bij uitstek geschikt voor vele andere

doeleinden: beurzen, tentoonstellingen, bijeenkomsten, concerten, etc.

De sporthal kan plaatsen bieden aan 2200 mensen.

Tevens beschikken we over een toneelzaal met een capaciteit tot 400 personen.