Veelzijdig - Home Print E-mail
De veelzijdigheid van De Veluwehal in Barneveld wordt reeds jarenlang bevestigd. Recreatie, sport en cultuur gaan daarbij hand in hand, maar ook voor het volgen van een cursus of het bijwonen van een vergadering is De Veluwehal vaak het trefpunt. Uitgangspunt bij al die activiteiten is dat er maatwerk in kwaliteit wordt geleverd.

Of het hierbij gaat om enkele personen of om groeperingen van duizend(en) mensen, de medewerk(st)ers van De Veluwehal hebben ruime ervaring en leiden dat voor u in goede banen. De vele jaarlijks terugkerende organisaties die gebruik maken van De Veluwehal vormen daarvoor een uitstekend referentiekader.